Thông báo mở cửa

Home - Posts tagged: Thông báo mở cửa

SÂN TẬP GOLF HÀ ĐÔNG MỞ CỬA ĐÓN KHÁCH TRỞ LẠI TỪ NGÀY 10/07/2021

Sau khi tiếp nhận thông tin của Công văn số 2149 của UBND TP. Hà Nội, Sân tập Golf Hà Đông đã ngay lập tức đóng cửa tạm thời để tìm hiểu rõ phạm vi áp dụng của Công văn. Tuy nhiên, sau khi làm rõ thông tin và nội dung của Công Văn, Sân[...]
Read More